Assesmentinstrumenten

Een effectief ergonomisch beleid in een zorgorganisatie begint bij een analyse van de problematiek. LOCOmotion ontwikkelde daar, vooral in opdracht van sociale partners, een handzaam instrumentarium dat is opgenomen in de officiële Arbocatalogi.

BeleidsSpiegel

TilThermometer

Rug- of RisikoRadar

Daarnaast zijn er de Arbocheck Arbocheck verpleging en verzorging (beoordeling van de ergonomie bij een thuiszorg cliënt) en de ZelfredzaamheidsRadar (beoordeling zelfredzaamheid van de cliënt).

Schermafbeelding 2017 08 17 om 09.19.44